Odlučili ste se da sanirate svoje zube, već dugo imate probleme i sada je došao taj dan. Očekujete lep osmeh i funkcionalne zube- upravo tako, Vi treba da nam saopštite svoje želje, a mi smo tu da do ostvarenja tih želja dođemo. Kada radimo protetske radove, najbitnije je da budu kvalitetni i trajni. Zbog toga je potrebna i adekvatna priprema usta i zuba.

Savremena preprotetska hirurgija može da reši prepreke za postizanje idealnih uslova za izradu funkcionalnih i zadovoljavajućih protetskih nadokanada. Ovo se postiže raznim operativnim zahvatima na problematičnim mekim i koštanim tkivima, promenom samih anatomskih odnosa predela proteznog ležišta i tako se omogućava postizanje uslova za izradu idealnih protetskih nadoknada.

Kod kompletne rekonstrukcije zubnog niza potrebno je detaljno sanirati sva stanja i potencijalne smetnje koje mogu loše uticati na protetski rad. Analizom OPT snimka lepo se vide koštane strukture ali i svi zubi, zaostali korenovi i nesanirani karijesi. Naš sledeći zadatak je da sve takve uočene probleme rešimo. Ako postoje korenovi zuba koji su ostali u vilici od nekih prethodnih vađenja, pre izrade protetskih nadoknada oni se moraju izvaditi tako da se kost i desni u potpunosti oporave pre nego što krenemo u izradu Vaših novih zuba. Zašto je to bitno?

Zaostali korenovi mogu biti izvor infekcije, izazvati bol i otok i ugroziti zdravlje, oni su takođe uzrok anatomskih problema jer se može desiti da migriraju i da se pomeraju tokom godina i time prave pritisak na protetski rad, onemogućajavu stabilnost proteze i izazivaju bolne žuljeve na desnima. Mogu uzrokovati probleme tako da protetski rad u potpunosti izgubi svoju funkciju.

Prilikom vađenja zuba bitna je tehnika vađenja ali i revizija urađenog, značajno je da se mali fragmenti kosti koji se nalaze u čašici (alveoli) višekorenih zuba uklone odmah prilikom vađenja kako bi rana lepo zarastala a koštani greben koji ostane bio bez neravnina tako da na njemu može da se uradi protetska nadoknada. Ako se ovo ne uradi prilikom vađenja i fragmenti zaostanu izazvaće problem mnogo godina kasnije. Ova komplikacija često nastaje kod vađenja više zuba u jednom aktu, kada se ne izvrši obrada neravnih ivica alveolarnog grebena. Ovakva deformacija koštanog grebena može nastati i kod pojedinačnih ekstrakcija kada se one dešavaju u većim vremenskim razmacima pa nastaje neravnomerna resorpcija vilične kosti.

Ukoliko ovo identifikujemo prilikom pregleda , moramo u sklopu preprotetske pripreme ukloniti ova tkiva kako bi naš protetski rad bio potpuno funkcionalan.

Izraženi koštani grebenovi mogu biti prepreka za izradu totalne proteze i onemogućavati njenu stabilnost i trajnost protetskog rada. Kako do ovoga ne bi došlo prilikom pregleda naš specijalista oralne hirurgije analizira stanje u ustima i stanje na snimku, zatim sa Vama obavlja konsultacije na kojima će Vam detaljno objasniti zašto je potrebna sanacija ovog stanja.

Kod plana izrade totalne proteze prepreku može predstavljati i uvećanja koje se naziva pokretni greben, javlja se kao posledica fibromatozne hiperplazije sluzokože u ustima nepoznatog razloga. Pacijenti pre protetskog zbrinjavanja nemaju nikakve tegobe, ali bi bilo nemoguće izraditi funkcionalno stabilne gornje totalne proteze.

Sve prepreke za postizanje idealnih uslova za izradu protetskih nadoknada sanira specijalista oralne hirurgije. Procedure se rade u lokalnoj anesteziji tako da su bezbolne. Nakon oporavka tkiva i potpunog zarastanja počinje se sa izradom Vaših novih zuba. 

Iz svega što smo izneli vrlo je jasno koliko je bitan ozbiljan i temeljan pristup analizi postojećeg stanja i korekciji stanja koja mogu ugroziti izradu idealnih novih zuba. Naš cilj je da dobijete savršene zube kojima ćete biti zadovoljni i koji će u biti funkcionalni u potpunosti i dugotrajni.

Smile Time beli logo

© Copyright Smile Time 2020-2023