Zubne proteze

Zubne proteze

 

ProtezeZubne proteze izrađuju se kada nedostaje određen broj ili svi zubi u vilici.

Zubne proteze omogućavaju žvakanje i govor, a takođe i održavaju prirodnu fizionomiju lica. Proteze su mobilne nadoknade, što znači da ih pacijent sam vadi i stavlja u usta.

Kada nedostaju svi zubi izrađuje se totalna proteza, a kada je reč o delimičnom gubitku zuba izrađuje se parcijalna proteza.

Stabilnost proteze može da se poveća povezivanjem proteze sa zubima ili implantatima tzv. kombinovani radovi.